Cùng Mirae Asset tối ưu trải nghiệm tiện ích về Sản phẩm dịch vụ thẻ

Hướng dẫn sử dụng.
Đăng nhập
Ký hợp đồng trực tuyến
Kích hoạt thẻ
Yêu cầu phát hành thẻ vật lý
Kích hoạt thẻ vật lý
Tạo mã Pin
Thanh toán hàng hoá dịch vụ bằng mã QR
Thanh toán trực tuyến (ECommerce)
Đăng ký dịch vụ trả góp
Hủy dịch vụ trả góp
kthm 1 kthm 2
1
Bước 1
Mở ứng dụng Mirae Asset ​
2
Bước 2
Nhập số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn Đăng nhập
dkkv 1 dkkv b2 dkkv b3
1
Bước 1
Thực hiện xác thực CMND/CCCD và Khuôn mặt
2
Bước 2
Nhập mã xác thực OTP​
3
Bước 3
Ký hợp đồng thành công​
khhdt b1 khhdt b2 khhdt b3khhdt b3
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3 hdtt b4
1
Bước 1
Chọn Gửi yêu cầu cấp thẻ​
2
Bước 2
Chọn hình dạng và nơi muốn nhận thẻ và nhấn Gửi yêu cầu​
3
Bước 3
Nhập mật khẩu đăng nhập ứng dụng và nhấn xác nhận​
4
Bước 4
Gửi yêu cầu phát hành thẻ vật lý thành công​
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3
1
Bước 1
Chọn kích hoạt để kích hoạt thẻ vật lý
2
Bước 2
Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với Mirae Asset Finance Company (Vietnam).​​
3
Bước 3
Nhận thông báo kích hoạt thành công​
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3 hdtt b3
1
Bước 1
Chọn Tạo mã PIN
2
Bước 2
Nhập 6 số PIN sau đó nhấn Xác nhận​​
3
Bước 3
Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với MAFC​
4
Bước 4
Gửi yêu cấp mã PIN thành công​
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3 hdtt b3 hdtt b3 hdtt b3
1
Bước 1
Chọn nút scan
2
Bước 2
Chọn Quét mã QR​​
3
Bước 3
Quét mã QR tại cửa hàng muốn thanh toán.​
4
Bước 4
Nhập Số tiền cần thanh toán, kiểm tra và xác nhận thông tin thanh toán​
5
Bước 5
Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với MAFC​​
6
Bước 6
Nhận thông báo thanh toán thành công​
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3 hdtt b3
1
Bước 1
Chọn Bật/tắt giao dịch trực tuyến
2
Bước 2
Click chọn button (tắt/mở)và nhấn Xác nhận
3
Bước 3
Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký với Mirae Asset Finance Company (Vietnam) ​​
4
Bước 4
Mở/tắt chức năng giao dịch trực tuyến thành công ​​
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3 hdtt b3 hdtt b3 hdtt b3
1
Bước 1
Chọn Chuyển đổi trả góp.​
2
Bước 2
Chọn giao dịch muốn thực hiện chuyển đổi trả góp và nhấn Chuyển
3
Bước 3
Chọn “Phương án” và “kỳ trả góp”. Sau đó nhấn Chuyển đổi trả góp​​​
4
Bước 4
Chọn Xác nhận ​​
5
Bước 5
Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với Mirae Asset Finance Company (Vietnam).​ ​​
6
Bước 6
Chuyển đổi trả góp thành công​​​
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3 hdtt b3 hdtt b3
1
Bước 1
Chọn Chuyển đổi trả góp.
2
Bước 2
Chọn giao dịch muốn hủy trả góp​
3
Bước 3
Chọn Xác nhận hủy ​​
4
Bước 4
Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với Mirae Asset Finance Company (Vietnam).​​
5
Bước 5
Hủy trả góp thành công​.​​
Đăng nhập
Ký hợp đồng trực tuyến
Kích hoạt sản phẩm
Thanh toán hàng hoá dịch vụ bằng mã QR​
kthm 1 kthm 2
1
Bước 1
Mở ứng dụng Mirae Asset ​
2
Bước 2
Nhập số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn Đăng nhập
dkkv 1 dkkv b2 dkkv b3
1
Bước 1
Thực hiện xác thực CMND/CCCD và Khuôn mặt
2
Bước 2
Nhập mã xác thực OTP​
3
Bước 3
Ký hợp đồng thành công​
khhdt b1 khhdt b2 khhdt b3khhdt b3
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3 hdtt b3 hdtt b3 hdtt b3
1
Bước 1
Chọn nút​
2
Bước 2
Chọn Quét mã QR.​​​
3
Bước 3
Quét mã QR tại cửa hàng muốn thanh toán.​​​​
4
Bước 4
Nhập Số tiền cần thanh toán, kiểm tra và xác nhận thông tin thanh toán​​​
5
Bước 5
Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với Mirae Asset Finance Company (Vietnam)
6
Bước 6
Nhận thông báo thanh toán thành công.​
Đăng ký dịch vụ trả góp
Hủy dịch vụ trả góp
khhdt b1 khhdt b2 khhdt b3 khhdt b3 khhdt b3 khhdt b3
hdtt b1 hdtt 2 hdtt b3 hdtt b3 hdtt b3
1
Bước 1
Chọn Chuyển đổi trả góp.​​
2
Bước 2
Chọn giao dịch muốn hủy trả góp​​​​
3
Bước 3
Chọn Xác nhận hủy
4
Bước 4
Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với Mirae Asset Finance Company (Vietnam).
5
Bước 5
Hủy trả góp thành công​​
Câu hỏi thường gặp.
Hãy Gọi
Hãy Gọi: *1234 - (028) 7300 7777

© 2020 Bản quyền thuộc về Mirae Asset Finance Company (Vietnam).
91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM