Layout Image
Trang chủ | Tin tức MAFC | THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2023/NĐ-CP

THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2023/NĐ-CP

nghị định 13
MAFC – Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo nghị định 13/2023/NĐ-CP

Đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ, cùng các giải pháp đạt chuẩn quốc tế, nhằm mang lại trải nghiệm hiệu quả, an toàn đến khách hàng –  Mirae Asset Finance Company Việt Nam (MAFC) luôn đề cao, chú trọng chấp hành đúng theo quy định pháp luật về quy trình bảo vệ dữ liệu nhân của khách hàng.

Nhằm tuân thủ Nghị Định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ban hành ngày 17/4/2023 và có hiệu lực từ 01/7/2023, MAFC cập nhật toàn bộ các chính sách bảo mật, các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ, điều khoản và điều kiện vay, và một số các chính sách liên quan khác trên toàn bộ các nền tảng giao dịch và ứng dụng của MAFC.

Các chính sách nhằm mục đích thông báo về quyền đối với chủ thể dữ liệu, cách MAFC xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và lý do cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của MAFC hoặc tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. MAFC có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian và phiên bản Chính sách được hiển thị trên Trang Web sẽ là phiên bản được cập nhật gần nhất.

Kể từ ngày 01/07/2023, khi Quý khách hàng truy cập và thực hiện việc đăng ký, giao dịch, có thể sẽ nhận được yêu cầu chấp nhận/đồng ý với điều khoản/điều kiện được hiển thị hoặc tích hợp trên bất kỳ các nền tảng/phương tiện truyền thông kỹ thuật số không giới hạn (bao gồm website, landing page, ứng dụng…) và đây được xem là điều kiện để tiếp tục giao dịch.​

Quy định về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Khi Quý khách hàng nhận được yêu cầu này, xin vui lòng xác nhận vào ô “Tôi đồng ý“ hoặc nhấn những nút lệnh được thông báo nhằm mục đích thể hiện sự đồng ý được hiển thị trên các nền tảng/phương tiện truyền thông kỹ thuật số để thực hiện được các hành động/giao dịch tiếp theo. Với sự chấp thuận này, đồng nghĩa là dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng sẽ được xử lý đúng theo các thỏa thuận và theo nghị định 13/2023/NĐ-CP.

Ngoài ra, quy định về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, mục đích, thông tin về tổ chức, cá nhân được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu theo Chính sách này còn được quy định và điều chỉnh tại các thỏa thuận khác giữa Khách hàng và MAFC được đăng tải trên thông tin điện tử của MAFC tại:

    • Thỏa thuận về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân – Click để xem
    • Thông báo về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân – Click để xem

và/hoặc các ứng dụng được MAFC cung cấp. MAFC khuyến nghị Quý khách thường xuyên kiểm tra trên Trang Web và/hoặc Ứng Dụng của MAFC để bảo đảm rằng Quý khách biết về những cập nhật gần nhất.

****

Hiểu về dữ liệu cá nhân.

  • Dữ Liệu Nhân, bao gồm dữ liệu nhân bản dữ liệu nhân nhạy cảm, các thông tin, dữ liệu về nhân dưới dạng hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một nhân cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể hoặc liên quan đến việc định danh hoặc thể định danh một nhân cụ thể.
  • Dữ Liệu Nhân thể chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, địa chỉ thư điện tử, trình độ học vấn, quốc tịch, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, dữ liệu nhân về sức khỏe, thu nhập bất kỳ dữ liệu, thông tin nào theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được gọi Dữ Liệu Nhân.

Leave a reply

Hãy Gọi
Hãy Gọi: *1234 - (028) 7300 7777

© 2020 Bản quyền thuộc về Mirae Asset Finance Company (Vietnam).
91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM