Quá trình phát triển

company-history - Copy

2014 – 2015
 • Call Center mở rộng hoạt động từ 8H sáng đến 8H tối, thứ 2 đến thứ 6
 • Triển khai sản phẩm “Fast Loan”
 • Triển khai sản phẩm “Self–Employee Cash Loan”
 • Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm Vay tiêu dùng tín chấp dành cho đối tác của công ty
 • Khai trương văn phòng Công ty tại Đồng Nai
 • Khai trương văn phòng Công ty tại Bình Dương
2012 – 2013
 • Triển khai sản phẩm “Online Cash Loan”
 • Triển khai sản phẩm “Auto Loan”
 • Triển khai sản phẩm “Employee Cash Loan”
 • Triển khai sản phẩm “Teacher Cash Loan”
 • Triển khai sản phẩm “Hospital Cash Loan”
 • Đa dạng hóa sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp dành cho Đối tác của công ty
2010 – 2011
 • 10/11/2011: Khánh thành Công ty tại Inter continental (HCMC)
 • 10/2011: Nhận Giấy Đăng ký kinh doanh từ Sở KH-ĐT (DPI)
 • 05/2011: Chuyên gia từ Tập đoàn đến Việt Nam để triển khai dự án
 • 11/2010: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) cấp giấy phép hoạt động
 • history01
 • history01
 • history01
 • history01
 • history01
 • history01
 • history01
 • history01
 • history01
Now online: 0 Today: 589 Overall visits: 971457