Working environment

27Aug 2015

MAFC’s HR policies

27 August, 2015

Tại MAFC, chúng tôi phát triển thông qua việc tôn trọng từng cá nhân và niềm tin trên tinh thần tập thể. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một chế độ thu hút nhân tài, trong đó, tài năng luôn được trọng dụng và cơ hội thăng tiến ngang bằng cho mọi người. […]

27Aug 2015

Chúng tôi: Trẻ. Sáng tạo. Am hiểu. Sẵn sàng đột phá. Thân thiện, sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm và kiến thức với đồng nghiệp.

Now online: 0 Today: 5558 Overall visits: 1943232

fb-messsenger