101858682

Tại Mirae Asset Finance Company Vietnam, chúng tôi phát triển thông qua việc tôn trọng từng cá nhân và niềm tin trên tinh thần tập thể. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một chế độ thu hút nhân tài, trong đó, tài năng luôn được trọng dụng và cơ hội thăng tiến ngang bằng cho mọi người.

 1. Chính sách Lương – Thưởng
  • Hệ thống Lương của Mirae Asset Finance Company Vietnam được xây dựng trên nền tảng mặt bằng chung của thị trường, cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu, cũng như khối lượng công việc thực tế đảm nhiệm cho từng Chức danh, Cấp, Bậc.
  • Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm dành cho các Nhân viên chính thức, đủ điều kiện và có thành tích làm việc tốt.
  • Lương tháng thứ 13 và thưởng Quý/ Năm theo kết quả kinh doanh.
 2. Chính sách Phúc lợi:
  • 12 ngày phép thường niên và 3 ngày nghỉ hè mỗi năm.
  • Chế độ du lịch/ Team-building hằng năm.
  • Phúc lợi, quà tặng cho các dịp Hiếu, Hỷ của CBNV.
  • Chính sách bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của Luật lao động.
  • Chính sách ưu đãi vay tiêu dùng, cải thiện đời sống dành cho CBNV công ty.
 3. Đào tạo và phát triển
  • Đào tạo định hướng (orient-training) đối với CBNV mới.
  • Đào tạo thường xuyên về kỹ năng và quy trình thực hiện công việc (On-job-training).
  • Công bằng – Minh bạch về cơ hội phát triển dành cho CBNV có thành tích công tác tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Now online: 0 Today: 3828 Overall visits: 2986230

fb-messsenger