Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Mirae Asset (Việt Nam) công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty, lần đầu trong năm 2019, theo Nghị Quyết của Hội đồng thành viên Công ty số 236/2019/NQ-HDTV ngày 15/8/2019.

Tệp đính kèm: Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ – lần đầu trong năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Now online: 0 Today: 3755 Overall visits: 2986157

fb-messsenger