Với thẻ tín dụng MAFC trên tay, thoải mái mua sắm ưu đãi tại Aeon Mall

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là chủ Thẻ tín dụng MAFC thanh toán qua POS của Payoo tại hệ thống các cửa hàng Aeon Mall. 

2. Thời gian áp dụng: từ 16/11/2022 – 31/12/2022 (hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi) 

Cụ thể trong các ngày sau:  

– Thứ 4 hàng tuần và Ngày thành viên Aeon Mall vào ngày 5 & 20 hàng tháng  

– Black Friday ngày 25, 26, 27/11/2022 

3. Nội dung khuyến mại: 

 – Giảm ngay 30% – tối đa 300.000 VND khi thanh toán bằng thẻ tín dụng MAFC trên Payoo POS tại các cửa hàng thuộc trung tâm thương mại Aeon.  

– 01 thẻ có thể hưởng ưu đãi 02 lần trong 01 ngày khuyến mại và không giới hạn số ngày hưởng khuyến mại.