ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN QUYỀN LỢI QUA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ COVID-19 TỪ MIRAE ASSET

Soạn tin nhắn sms theo cú pháp “mafc ok” gửi đến 6089

Đây là chương trình chính thức theo quy định của ngân hàng nhà nước. Tuyệt đối không phải là chương trình đòi nợ, nhằm mục đích HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 – giảm áp lực trả nợ, XÓA NỢ xấu.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Chương trình chính thức của Mirae Asset – “Cơ cấu lại nợ” chỉ ưu tiên hỗ trợ đến một nhóm khách hàng nhất định bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

QUYỀN LỢI:

  • GIẢM 100% LÃI*
  • KHÔNG TRẢ NỢ GỐC**

(*Bao gồm: lãi vay và lãi chậm trả. Áp dụng đến T10/2021

**Chỉ trả lãi vay 9 tháng tiếp theo)

CÁCH THỨC THAM GIA:

Soạn tin nhắn sms theo cú pháp: mafc ok gửi đến 6089

Lưu ý:

Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến vì việc hỗ trợ có giới hạn.

Đăng ký nhanh để được hỗ trợ sớm nhất có thể.