Layout Image
Trang chủ | Tin tức MAFC | MIRAE ASSET FINANCE Việt Nam hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 qua chương trình “CƠ CẤU LẠI NỢ”

MIRAE ASSET FINANCE Việt Nam hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 qua chương trình “CƠ CẤU LẠI NỢ”

Tiếp nối chương trình “Đồng hành cùng COVID-19″ đã được thực hiện vào tháng 4.2020 dành cho khách hàng có khoản vay tại MAFC gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay do tác động của “làn sóng” COVID-19 thứ nhất, Mirae Asset Finance Việt Nam đã chính thức đưa ra chương trình “CƠ CẤU LẠI NỢ” nhằm hỗ trợ cho khách hàng của MAFC trong “làn sóng” COVID-19 lần 4 – “làn sóng” tạo ra những tác động sâu đậm về mặt kinh tế, sức khỏe và tinh thần đối với người dân nói chung và khách hàng của MAFC nói riêng.

 

MIRAE ASSET FINANCE Việt Nam hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 qua chương trình “CƠ CẤU LẠI NỢ”

MAFC đem tới ba hỗ trợ khác nhau cho các khách hàng của MAFC đang gặp khó khăn vì đại dịch bao gồm:

icon 1  Miễn lãi chậm trả;
icon 2  Miễn, giảm lãi; và 
icon 3  Cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Trong đó, MAFC đặc biệt hỗ trợ miễn lãi chậm trả cho toàn bộ khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình.

Khách hàng đủ điều kiện để tham gia chương trình sẽ là những khách hàng đang gặp khó khăn trong việc trả nợ vì chịu ảnh hưởng thu nhập bởi COVID-19. Theo đó, khách hàng đủ điều kiện theo thể lệ của chương trình sẽ nhận được hỗ trợ theo cách sau:

 

Khách hàng đủ điều kiện để tham gia chương trình
Hướng dẫn tham gia chương trình

Thông qua chương trình này, khách hàng hiện hữu thỏa điều kiện đang gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay cho MAFC sẽ được miễn, giảm lãi 1 lần trong suốt thời gian chương trình. Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, MAFC có thể xem xét để được miễn, giảm lãi, phí nhiều hơn 01 (một) lần.

 

Hãy Gọi
Hãy Gọi: *1234 - (028) 7300 7777

© 2020 Bản quyền thuộc về Mirae Asset Finance Company (Vietnam).
91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM